Passer au contenu

Privacy


Privacybeleid

Het doel van deze Privacy Policy is te beschrijven hoe Sevens Bags & Shoes, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te Henegouwenstraat 38, 9000, Gent, persoonlijke informatie over haar klanten en prospecten verwerkt om u de best mogelijke service te kunnen bieden.

Sevens Bags & Shoes, zoals beschreven in dit Beleid (hierna: "Wij", "Onze", of "Ons") verzamelt, bewaart, verwerkt, gebruikt en onthult persoonlijke informatie over u in verband met uw gebruik van de website van Sevens Bags & Shoes, uw gebruik van Onze verbonden producten (indien en wanneer beschikbaar), of wanneer u Onze winkels bezoekt of Onze sociale mediapagina's bezoekt, in uw rechtsgebied.

1. WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Voor de in dit beleid beschreven doeleinden kan Sevens Bags & Shoes de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Identificatie- en contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), wanneer u bereid bent deze te verstrekken, bijvoorbeeld om u aan te melden voor een online account of nieuwsbrief of een klanteninformatiekaart in te vullen in de winkel, om deel te nemen aan een evenement, om een aankoop te doen, of ID-informatie die nodig is wanneer u een BTW-teruggave aanvraagt.
Betalingsinformatie: bijvoorbeeld creditcardgegevens, bankrekeningnummers, Paypal-rekeninggegevens of andere betalingsgegevens die u moet verstrekken om producten of diensten te ontvangen die u bij ons hebt besteld.
Demografische informatie zoals uw geslacht en verjaardag.
Voorkeuren en interesses die u verkiest bekend te maken tijdens uw bevoorrechte contacten of ontmoetingen met onze klantenadviseurs (waaronder uw voorkeuren voor onze collecties of andere luxemerken, uw maat, uw levensstijl of basisinformatie over uw familiekring).
Informatie die u indient of plaatst in een openbare ruimte, op Onze social media pagina's of Onze website, bijvoorbeeld voor een productbeoordeling.
Informatie over uw aankopen online of in winkels. Dit kan de producten omvatten die u hebt gekocht en hun prijzen.
Als u Onze website gebruikt, kunnen Wij informatie verzamelen over de browser die u gebruikt en uw surfgedrag.
Uw persoonlijke informatie wordt rechtstreeks van u verzameld (bijv. als u een account aanmaakt op Onze website of een aankoop doet, of passief van u (bijv. bij het gebruik van tracking tools zoals browser cookies).

Als u ervoor kiest om geen persoonlijke informatie te verstrekken wanneer dit wordt gevraagd om een contract uit te voeren of wanneer dit wettelijk verplicht is, kunt u het product of de dienst die u hebt besteld niet ontvangen of zich anderszins registreren op Onze website.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij gebruiken de hierboven beschreven informatie voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment van verzamelen of hierna in dit Beleid:

Om Ons inzicht in uw interesses en zorgen te verbeteren, en om Ons inzicht in uw gebruik van Onze producten te verbeteren: Wij kunnen uw informatie gebruiken om Onze website en producten/diensten beter te maken. Wij kunnen uw informatie gebruiken om uw ervaring met ons aan te passen en om onze marketingactiviteiten af te stemmen op uw behoeften en interesses, omdat wij geloven dat het ook in ons legitieme belang is om u beter van dienst te zijn en te reageren op uw behoeften.
Om uw bestelling te verwerken, op uw verzoeken of vragen te reageren en uw klachten te beheren: Wij gebruiken uw informatie bijvoorbeeld om uw bestelling te verwerken en uw producten te leveren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u de door u gevraagde informatie toe te sturen of om met u te communiceren over uw account of onze relatie: Wij kunnen contact met u opnemen over wijzigingen aan de Site of over service-updates. We kunnen ook contact met u opnemen over feedback of over dit beleid of de voorwaarden van de Website. In dat geval worden uw gegevens verwerkt om het contract dat Wij met u hebben uit te voeren.
Voor beveiligingsdoeleinden: Wij kunnen informatie gebruiken om Ons bedrijf, Onze klanten, Onze medewerkers, en Onze website te beschermen tegen fraude, diefstal of andere wanpraktijken die Onze activiteit kunnen beïnvloeden, aangezien het Ons legitieme belang is om de veiligheid van Onze activiteit online en offline te verzekeren.
Voor anti-namaak doeleinden, en bestrijding van illegale wederverkoopkanalen in strijd met de algemene verkoopvoorwaarden van Sevens Bags & Shoes.
Voor marketingdoeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen, indien van toepassing met uw toestemming, over nieuwe producten en speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat u die waardevol vindt.
Voor analysedoeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken om de e-reputatie van Sevens Bags & Shoes of Onze producten te analyseren en om de effectiviteit van Onze online of offline campagnes of evenementen te meten, aangezien het Ons legitieme belang is om het imago van Sevens Bags & Shoes te behouden en Onze marketingcampagnes te optimaliseren.
Andere doeleinden: Wij gebruiken informatie om transactie- en andere bedrijfsgegevens bij te houden voor juridische, administratieve en auditdoeleinden. We gebruiken informatie ook om te voldoen aan wettelijke, verzekerings- en verwerkingsvereisten.

3. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij onthullen of delen uw persoonlijke informatie die Wij verzamelen niet, behalve:

Met dienstverleners en agenten die namens Ons diensten uitvoeren: bijvoorbeeld, Wij delen informatie met providers die Ons helpen Onze website te beheren. Wij kunnen ook persoonlijke informatie delen met dienstverleners die Ons helpen te communiceren op sociale netwerken.
Met uw toestemming, met Onze zakelijke partners: bijvoorbeeld Wij delen informatie met derden die samen met Ons een evenement, samenwerking of promotie sponsoren.
Met een derde partij als onderdeel van een zakelijke herstructurering of reorganisatie (inclusief ontbinding of liquidatie). Dit omvat als Wij fuseren of als Ons bedrijf of activa geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, toegewezen of verkocht.
Wanneer Wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving: bijvoorbeeld Wij kunnen informatie delen om te reageren op een gerechtelijk bevel.

4. TRACKING TOOLS EN GEBRUIK VAN COOKIES

Wij kunnen bepaalde informatie verzamelen via cookies, web beacons en andere geautomatiseerde middelen. Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen in een specifiek gebied van de harde schijf van uw apparaat, bijvoorbeeld wanneer u een online dienst bezoekt, wanneer u een e-mail leest of tijdens het installeren of gebruiken van een mobiele app. Met een cookie kan de verzender het apparaat identificeren waarop het is opgeslagen gedurende de geldigheidsduur van de toestemming, die niet langer is dan 13 maanden.

AANVAARDING VAN COOKIES

Behalve voor functionele of beveiligingscookies is het gebruik van cookies op een Apparaat afhankelijk van de keuze van de gebruiker, die vrij en op elk moment kan worden gemaakt en gewijzigd. U kunt cookies beheren door uw browser zo in te stellen dat deze cookies op uw Apparaat accepteert of weigert. Instellingen die u maakt, kunnen uw internetbrowsercapaciteit wijzigen en kunnen soms uw vermogen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is, veranderen. Dit is ook het geval als Wij of een van Onze zakelijke partners het type browser dat uw Apparaat gebruikt, zoals taal, weergave-instellingen of land van verbinding, niet meer kunnen herkennen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de geminimaliseerde toegang tot Onze diensten als gevolg van cookies die u eerder hebt verwijderd of geweigerd.

5. OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Informatie die Wij over u verzamelen kan worden overgedragen aan de dienstverleners die betrokken zijn bij het onderhoud van Onze website of sociale media of enig ander instrument dat wordt gebruikt voor de verwerking van informatie van Onze klanten of prospects. Wanneer Wij uw informatie overdragen, zullen Wij de overdracht van uw persoonsgegevens beschermen en adequaat beschermen.

6. BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren dan redelijkerwijs door Sevens Bags & Shoes noodzakelijk wordt geacht voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt of zoals deze zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving met betrekking tot bewaartermijnen van gegevens. De bewaartermijn van Uw door ons verzamelde persoonsgegevens wordt bepaald per doel van gegevensverwerking volgens de volgende criteria:

Gegevens verzameld voor de specifieke doeleinden gedefinieerd in artikel 2 worden alleen bewaard:
Gedurende drie (3) jaar sinds Ons laatste contact, indien U een prospect bent (d.w.z. U heeft geen aankoop bij ons gedaan, maar U bent geïnteresseerd in Sevens Bags & Shoes).
Voor de duur van uw commerciële relatie met Sevens Bags & Shoes en 10 jaar daarna, als U een klant bent (d.w.z. U heeft een aankoop gedaan van onze producten of diensten).
Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om te worden gebruikt: in geval van een rechtszaak of geschil gedurende de verjaringstermijn die van toepassing is op het betreffende doel;
Indien een gerechtelijke procedure wordt gestart, kunnen de persoonsgegevens worden opgeslagen tot het einde van deze procedure, met inbegrip van mogelijke termijnen voor beroep, en zullen dan worden verwijderd of gearchiveerd zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
Uw persoonsgegevens worden dan geanonimiseerd of verwijderd

Wat voor soort cookies gebruiken Wij?

Sommige cookies kunnen functioneel zijn om informatie te verzamelen waarmee Wij uw browsen kunnen vergemakkelijken, zoals taalvoorkeuren, het onthouden van inloggegevens of het opslaan van de inhoud van uw winkelmandje of verlanglijstje.
Andere cookies verzamelen ook informatie over uw gedrag door het verzamelen van verwijzende URLS (waar onze bezoekers vandaan komen, op welke banners zij hebben geklikt en die hen naar onze website hebben geleid), bezochte pagina's, tijden van websitebezoeken. Dankzij dergelijke informatie kunnen wij onze website verbeteren, beter begrijpen aan welke producten en diensten u de voorkeur geeft en u meer gepersonaliseerde communicatie en/of meer gepersonaliseerde inhoud op onze website aanbieden.
Wij gebruiken ook cookies voor webanalyse om de website-activiteit te meten en te bepalen welke delen van de website het meest worden bezocht, om zo de zichtbaarheid van Onze inhoud te verbeteren.
Wij gebruiken cookies om de veiligheid van online transacties/aankopen te waarborgen door middel van "device fingerprinting", waarmee bepaalde aspecten van de apparatuur die wordt gebruikt om een bestelling te plaatsen, kunnen worden geïdentificeerd.
Onze website kan cookies van derden bevatten (geleverd door reclamebureaus, analytics providers, etc.) die hen in staat stellen surfinformatie over uw Apparaten te verzamelen, onder meer om de efficiëntie van Onze reclamecampagnes op websites van derden te meten. Op cookies van derden is het privacybeleid van deze derden van toepassing. Wij informeren u hierbij over het doel van deze cookies en hoe u ze kunt beheren, voor zover Wij daarvan op de hoogte zijn.
Wij kunnen in Onze website de mogelijkheid opnemen om inhoud te delen met derden of om andere personen te laten weten dat u Onze website hebt bezocht. Dit is bijvoorbeeld het geval met "Vind ik leuk" en "Delen" functionaliteiten die worden aangeboden door sociale netwerkplatforms ("Facebook", "Twitter", enz.).
Sociale netwerken die deze functionaliteiten aanbieden, kunnen u identificeren, ook al gebruikt u deze functionaliteiten niet op Onze website. Met dergelijke functionaliteiten kunnen sociale netwerkplatforms namelijk informatie over uw bezoek aan onze website bijhouden wanneer uw sociale netwerkaccount actief is terwijl u onze website bezoekt. Wij controleren niet hoe deze platforms uw persoonsgegevens verzamelen terwijl u onze website bezoekt. Wij nodigen u uit het Privacybeleid van deze sociale netwerken te lezen om te weten te komen hoe zij informatie gebruiken die zij via deze knoppen verzamelen (ook voor advertentiedoeleinden). Dit Privacybeleid zou u informatie moeten verschaffen over hoe u uw voorkeuren op uw sociale netwerkaccount kunt beheren.

7. UW RECHTEN

U kunt toegang vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden. Indien u om dergelijke toegang verzoekt, zullen wij u alle wettelijk vereiste informatie verstrekken over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de categorieën van ontvangers, de bewaartermijn van de gegevens, enz.) U kunt ook een kopie verkrijgen van alle persoonlijke informatie die wij over u in onze bestanden hebben in een formaat dat compatibel en gestructureerd is om u in staat te stellen uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons. U kunt ook algemene of specifieke instructies geven over hoe uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt en mogen worden gebruikt, na uw overlijden. U kunt ook verzoeken dat Wij onvolledige, verouderde of onjuiste gegevens corrigeren, wijzigen of wissen.

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens (i) indien uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de gegevensverwerking, (ii) u uw toestemming voor de uitsluitend op die toestemming gebaseerde gegevensverwerking hebt ingetrokken, (iii) u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking, (iv) de persoonsgegevensverwerking onrechtmatig is, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Sevens Bags & Shoes van toepassing is.

U kunt de beperking van de verwerking vragen (i) indien de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist om Sevens Bags & Shoes in staat te stellen deze juistheid te controleren, (ii) indien u uw persoonsgegevens wenst te beperken in plaats van ze te wissen ondanks het feit dat de verwerking onwettig is, (iii) als u wilt dat Sevens Bags & Shoes uw persoonsgegevens bewaart omdat u deze nodig hebt voor uw verdediging in het kader van rechtsvorderingen (iv) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, maar Sevens Bags & Shoes controleert of het legitieme gronden heeft voor deze verwerking die zwaarder kunnen wegen dan uw eigen rechten. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt contact met ons opnemen via shop@sevens.be wanneer uw informatieverwerking is gebaseerd op uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u instemt met het ontvangen van communicatiemateriaal), U kunt elke toestemming die u eerder aan ons hebt gegeven op elk moment intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Wanneer uw gegevens worden verwerkt om onze legitieme belangen na te streven, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, indien onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw belangen en vrijheid. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met Ons opnemen via: shop@sevens.be , en Wij zullen reageren.

8. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens bieden en zorgen voor passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies of wijziging, niet-geautoriseerde bekendmaking of toegang, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Echter, in de mate dat het internet niet volledig veilig is, kunnen wij niet garanderen dat uw persoonlijke informatie die wordt opgeslagen of naar ons wordt verzonden volledig veilig is. Wij raden u aan voorzichtigheid te betrachten wanneer u internet gebruikt om toegang te krijgen tot Onze website of sociale media.

9. KINDEREN

Onze website is niet gericht op kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen zonder toestemming van een ouder of voogd, tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U moet ten minste zestien jaar oud zijn om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken en achttien jaar oud om transacties te verrichten in onze winkel of op onze website. Door transacties met ons aan te gaan, bevestigt u dat u ten minste achttien jaar oud bent en volledig in staat bent om dergelijke transacties aan te gaan en er wettelijk aan gebonden te zijn. Indien wij op de hoogte worden gesteld (door contact met ons op te nemen via "Contact") of vernemen dat een minderjarige persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via Onze media of anderszins, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.

10. SITES VAN DERDEN

Wij kunnen linken naar sites of diensten van derden die wij niet controleren en waarop hun eigen privacybeleid van toepassing is. Dit beleid is niet van toepassing op die sites van derden. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid te controleren van alle sites van derden die u bezoekt om na te gaan hoe zij uw persoonsgegevens behandelen.

11. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Ons beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om wijzigingen in onze verwerking van uw persoonlijke informatie weer te geven. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle wezenlijke wijzigingen zoals vereist door de wet. Wij zullen een bijgewerkt exemplaar op de Site plaatsen.

12. CONTACT OPNEMEN

Als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, of als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via e-mail op shop@sevens.be.